5 Ağustos 2010 Perşembe

Suçlu msn nickleri

ÖnémLi diiL qach qéz yénildiqin,önémLi oLan qach yéniLqidén sonra yénidén doqruLabiLdiqin..!


ÖyLé tash déqiLim sandıqın qdr..KaLbimin déwrési qısa déwré oLdu,uzun bi süré tadiLatıyLa uqrashıjam,yaqLashmaın éLéqtrüq charpabiLir! xDYanımda oLmasan biLé hayaLinLé öLüjém..!


Kimsé bni séwmio chünqü bn farqLıım,bndé onLarı séwmiorm chünqü hépsi aynıLar..


AyrıLıq öLüm qibidir,qésérsin biLéqLérn qésiLmes,ishté o zmn anLarsn 2 qéré öLünmés..


Ashıq oLmaq aLfabéi biLméq qdr qoLay,ashıq oLdurtmaq tanrı yüzü qörméq qdr zordur!
sevgi sözleri
AsıL suchLu sni qaLbiné aLandı,qérchéq sandıqımıs asLında qosqoja bi yaLandı..


Késhqé sussaydıq,qérchéqLéri ichimisdé şekilli tutsaydıq,biz bizi yıqmasaydıq,ama anLa ishté imqansızız..


Séni séwénidé sénidé séwmiorm wrmı uLéynn! xD

     2011 nickleri
Tut éLLérimi uyanaLm sabaha,baq qösLérimé saqın bni bıraqmaa..! (L)


ßazén choq séwérm ama söyLéyémém,séssizLiqimdén dé anLar mısın biLémém..


GözyashLarımı biddi mi sandın??


KishiLiq qarmashası yashamıorm,arayısh ichindé dé déqiLim,sadéjé dénqésizim..!


Sus!AyrıLıqımızın chıqLıqLarını duyayım!


ßnm éziyétm qéndimé ortaq oLmaq istémiosan ßß..


ßir düsh^tüm qırıLdm boshwérséné qimin umrundaım?!

Suçlu msn nickleri
Hér zaman qüLünmés ya aqLamaq Lasm bazén!


Choq bıqtıysan hayattan bi mézara dini qit öLüLér ii biLir yashamaq qsLdir..


Shurama sancı sapLayan bu ruh haLi ashırı doz méLanqoLi..[!]


Hayat bu séwqiLim choqtan shéchméLi snn ashqınsa bi döném ödéwi..!


Yash 17 buchuq,qafa biraz uchuq,bn yémém sucuq,qéL sni öpéym mucq xD


ÖyLé yüréqtén séwiosan aqLı bashından atacaqsn,qimi yanında arıosan öncé ichindé buLacaqsn..


Sénsiz doqan hér qüné Lanét,ßu qız yapamadı snsiz affét!


Ne o qızım aqLıo musun?ErqéqLér buqün séwér yarın bézér!Snn dédiqin o LéyLa-Mécnun ashqLarı bu déwirdé né qézér??!!


ßn imqansız ashqLar ichin yaratıLmıshım qüé,qit shimdi imqansız oL öLé qéL xP


--------------------------------------------------


*ParayLa shampionLuq né qadar qoLay aLémdé téq qraL ♥"GaLatasaray"♥

Hiç yorum yok: