22 Ekim 2007 Pazartesi

Msn Sarki Sozleri

*noLur qiTMe uFak tefek şeYLEre kısıP giTme..Dne yAPmaDImkhi seN çhhok isTEdinDe.!p
*çoK öSLEdim oNu o SoKaKTa yinE buLuŞsak..
*ßir kaDIn çizEceKsin oNun gßi ßırAKıP giTMeyeCEk saKLayıp gömECeksin khi seNDen ßaŞKa kimSeLEr seFemeYECEkkkk...
*kıYamaMkhi sNa ßNM oLmaSAnDA.!!
*ayrILık isTeme noLur bnDen ßen sNa meCburUM
*seNden ßaşka KİMseYİ ßöLEsinE seFmeDİm..p
*soRUyorum şiMDİ keNDİme yaNIyorUM keNDi haLİme ne vHar eLİmde kaLan ßu DÜnYa zaTEn yaLAn..!!!
*senin TİpinDEnDE ßELLi SAten seN ßi PsiKopaTSınnnn.!!
*ÇAmaŞır ßuLAşık ELİm ayaĞıma DOLaşır:
*#€rŞEyimSİn.!!
*YıLDız oLsaySIm iLk sNa KAyARdım{haRßi qüsEL niCK}
*My WaY mY LİFe my WaY...!!!!!!
*SteP inTO mY worLD.!!
*DiLLere suLAgaN oLALıLım mı?
*aCİLen toPArLAnMALıyım üStÜmDEn koCa ßi aŞk GEÇti ßiKaçqüN taTİLe çıkMALıyIm akLıma GELİrseN sna YasaRıM!!
*deDİkki maÇoLAr düŞsüN yaKamıZdan...!
*keNDİmDen CAymaM LAsıM ..!
*koPya kALpLéR..!
*seN aşqIn tALißi o GaLİßi...
*ßüTün aşqLAr çoooq ßüYÜk oLAcakTI , aMa EN ßüYÜk biSİmkisİ diYecekTİq.!
*suyLAmı giDİorSUn ßaŞKAsının yaNan yüREĞinE ???
*sNa ßiLmeDİğin ßirŞey söYLeyeMem ßeNde hiÇ biŞii ßiLmiorUm .D
*ßeNİ seFMesSEn yAĞmuRLarı seF.!.! pLs:Pp
*seF seF khi iÇiN aCıSIn.!
*yüREĞiNDen yaRALı ßisİm hiKAyeMİs.!
*iKi sohßeT aRALı büTÜn meSAfeMİs.!
*ßoŞfer SÜsü püSÜ ßoŞfer saDE saDE ßnæ geL:
*çıKærTAcakSIn ßNİ iÇİnDEn yaNArsa yaNSın koPsun yERİndEN GİTTİn veFAsıZ ßiTTİm saNIyorSUn kMİn yüreĞinSDeN kimİ kovUYOrsuN.!!
*çok muTLuyDum seN yhokKen SEVmeYİ unUTmUŞkeN gELdinDE ne FarKeTTiki?
*ßaŞArdın ağLAtmaYı ßaŞArdıN yALvaRTmayı herŞey isTEdiğin gßi.!
*zaLİmin ßNİ aTTığIn gßi aTAmam seNİ ßiR kenaRa,..
*uMUrUnDAmı ßna verDİğin ACının SüreSİ yüreĞiMDeki neFReTİn ßiLe snA yhok GİdeSİ!1
*noLurSUn uyMA şeYtana çıKAcak ßak sÖLedikLerim ßeNİ zaLİm ßeLLiDİn ama YERİ ceNNet tüM mELeKLERiN
*ağLama iÇİnDE kaLsın aYrıLIk inSAnLAr iÇİn Ve seNDE inSAnSİN.!!!{faVOri nicKLerimDEn..!!}
*eN qüseL şiİrLErimDE kaLeME aDInı SAYıkLAtırıM...!!
*teK taRAfLı iLİşKİLerdeN nEFret eDİorum yhAa:@
*yhoKum ßu aŞqTa arTık ßNSİzsiN yaLnıZsIn..!!
*seVdiĞinİ sÖyLEyip meSUt eDerMİsİn:msn şarkı sözleri

Hiç yorum yok: